درباره ما:
با مدیریت حقوقدان ناظر بر قراردادها واحد صنفی درجه 1 اتحادیه فعال در ضمینه خرید و فروش و رهن واجاره انواع املاک غیر منقول باغ- ویلا- زمینهای کشاورزی از 1 هکتار الی 10هزار هکتار انواع چاه عمیق واگذاری انواع معادن

جدیدترین ملک های ثبت شده

آپارتمان 80 متری 130 میلیون تومان

آپارتمان 60 متری 120 میلیون تومان

آپارتمان 60 متری 115 میلیون تومان

آپارتمان 53 متری 110 میلیون تومان

آپارتمان 165 متری 550 میلیون تومان

آپارتمان 90 متری 45 میلیون تومان - 10 هزار تومان

آپارتمان 60 متری 115 میلیون تومان

آپارتمان 105 متری 170 میلیون تومان

آپارتمان 93 متری 167 میلیون تومان

آخرین موارد به تفکیک