درباره ما:
با مدیریت حقوقدان ناظر بر قراردادها واحد صنفی درجه 1 اتحادیه فعال در ضمینه خرید و فروش و رهن واجاره انواع املاک غیر منقول باغ- ویلا- زمینهای کشاورزی از 1 هکتار الی 10هزار هکتار انواع چاه عمیق واگذاری انواع معادن

جدیدترین ملک های ثبت شده

آپارتمان 60 متری 115 میلیون تومان

آپارتمان 105 متری 170 میلیون تومان

آپارتمان 93 متری 167 میلیون تومان

آپارتمان 121 متری 260 میلیون تومان

آپارتمان 120 متری 5 میلیون تومان - 1.450 میلیون تومان

آپارتمان 230 متری 10 میلیون تومان - 1 میلیون تومان

آپارتمان 160 متری 10 میلیون تومان - 1.900 میلیون تومان

آپارتمان 75 متری 20 میلیون تومان

آپارتمان 70 متری 5 میلیون تومان - 750 هزار تومان

آخرین موارد به تفکیک