درباره ما:
با مدیریت حقوقدان ناظر بر قراردادها واحد صنفی درجه 1 اتحادیه فعال در ضمینه خرید و فروش و رهن واجاره انواع املاک غیر منقول باغ- ویلا- زمینهای کشاورزی از 1 هکتار الی 10هزار هکتار انواع چاه عمیق واگذاری انواع معادن

جدیدترین ملک های ثبت شده

آپارتمان 120 متری 5 میلیون تومان - 1.450 میلیون تومان

آپارتمان 230 متری 10 میلیون تومان - 1 میلیون تومان

آپارتمان 160 متری 10 میلیون تومان - 1.900 میلیون تومان

آپارتمان 75 متری 20 میلیون تومان

آپارتمان 70 متری 5 میلیون تومان - 750 هزار تومان

آپارتمان 85 متری 10 میلیون تومان - 850 هزار تومان

آپارتمان 60 متری 110 میلیون تومان

آپارتمان 63 متری 110 میلیون تومان

آپارتمان 80 متری 130 میلیون تومان

آخرین موارد به تفکیک